تماس با ما

برای به اشتراک گذاشتن نظرات و پیشنهادات شما با تیم ماینو بسیار خرسندیم.

تمامی ایمیل های شما در کمتر از 12 ساعت رسیدگی و پاسخ داده خواهد شد.

برای ارسال پیشنهاد،نظر،انتقاد درخواست نویسندگی و ارتباط مستقیم با مدیرت سایت :

manager@myknow.ir

برای ارتباط با پشتیبانی فنی و گزارش مشکلات سایت و قالب:

support@myknow.ir

برای ارتباط درج و رزرو آگهی :

ad@myknow.ir

بستن